Pytania


Prosimy o kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów, można odwiedzić nasz oddział, wysłać CV na praca@helloteam.pl lub wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.
Tak. Agencja Hello Job posiada certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego o nr 17281. Kandydaci kierowani do pracy poza granicę Polski zostają zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawców zagranicznych. Po przyjeździe do Holandii przyszli pracownicy zawierają umowy o pracę tymczasową bezpośrednio z pracodawcą.
Hello Job nie pobiera żadnych opłat w związku z rekrutacją, poszukiwaniem i znalezieniem pracy. Informujemy, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. (art.121,pkt 2.ustawy) zabrania pobierania opłat za pośrednictwo pracy i podlega każe grzywny.
Wyjeżdżając do pracy za pośrednictwem naszej firmy należy zabrać: - dowód osobisty lub paszport (ważny i nieuszkodzony), - zaświadczenie o niekaralności (jeżeli jest wymagane), - dokument potwierdzający posiadanie dodatkowych uprawnień np. prawo jazdy, kurs na wózki widłowe, - dane konta bankowego walutowego €, kartę do bankomatu, kod SWIFT, - własne wyżywienie, (na początek pobytu) - odzież i buty robocze (jeżeli jest wymagane), - śpiwór, pościel - gotówka na pierwsze dwa tygodnie pobytu za granicą.
Posiadamy różne oferty pracy ze znajomością jak i również bez niej.
Wynagrodzenie jest wypłacane w zależności od pracodawcy. Zazwyczaj pierwsza wypłata po 2 tygodniach pracy. Następnie wypłaty regulowane są miesięcznie.
Numer BSN (Sofi) jest odpowiednikiem naszego numeru NIP, czyli służy do identyfikacji podatkowej. Przyjeżdżając do Holandii z zamiarem podjęcia legalnej pracy każdy musi posiadać numer Sofi. Jego wyrobienie jest darmowe. Jeżeli ktoś nie posiada tego numeru będzie miał zorganizowane spotkanie w holenderskim urzędzie przez pracodawcę holenderskiego.
Najczęściej minimalny czas trwania kontraktu to 3 miesiące. Jednakże posiadamy również oferty prac sezonowych, gdzie kontrakty są krótsze. Możliwe są również kontrakty na dłuższe okresy a nawet praca na stałe.
Pracownik podejmując pracę na terenie Holandii musi być obowiązkowo ubezpieczony w trakcie pracy, jak i poza nią. Każdy pracownik kierowany przez naszą firmę może skorzystać z ubezpieczania zdrowotnego proponowanego przez pracodawcę holenderskiego obejmującego podstawową opiekę medyczną w Holandii. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zbiorowego każdy pracownik musi przedstawić oryginały dokumentów potwierdzających ubezpieczenie u firmie ubezpieczeniowej w Holandii.
Każda osoba wyjeżdżająca do pracy za pośrednictwem naszej firmy musi posiadać własne konto bankowe walutowe w Euro oraz kartę do bankomatu.
Tak, wyjeżdżając do pracy każda osoba powinna mieć swój adres email, który jest bardzo przydatny do otrzymywania korespondencji od pracodawcy holenderskiego.
każdy pracownik otrzymuje na adres email lub pocztą zestawienie roczne tzw. Jaaropgaaf pod koniec lutego kolejnego roku kalendarzowego na którego podstawie można dokonać rozliczenia podatku holenderskiego.